Hoe begin ik een coachingstraject?

Een tijdje ben ik nu als coach aan de gang. Hierbij zijn er al verschillende vragen langsgekomen. Erg leuke trajecten zijn de trajecten waarbij een team gaat beginnen met Agile werken. Er is nog niet zo veel, of geen, ervaring met bijvoorbeeld scrum of kanban. De manier waarop de vraag gesteld wordt is vaak wel hetzelfde: ”Ik heb een team dat gaat scrummen, kan je daarbij helpen?” Laatst kreeg ik deze vraag min of meer gelijktijdig vanuit een aantal teams binnen dezelfde business unit. Dit biedt mooie mogelijkheden waarbij de teams van elkaar kunnen leren en samen de eindstreep te halen.

Na een eerste gesprekje begin ik vrij snel met een sessie om informatie te vergaren. In dit geval hebben we, de teamleiders van de teams en ik, tijdens deze sessie een overzicht gemaakt met antwoorden op een aantal vragen. Hieronder heb ik de vragen in een overzicht gezet:

*) Welk probleem wil je oplossen door Agile te gaan werken? Waarom wil je Agile werken?

*) Hoe groot zijn de teams?

*) Kennen de teamleden elkaar al? Werken ze al samen?

*) Zitten ze nu al bij elkaar in ruimte, zitten ze verdeeld over het gebouw / de afdeling of is het een distributed team?

*) Hebben ze een eigen ruimte die voorzien kan worden van de benodigde onderdelen?

*) Hoe is de kennis over agile / scrum in het team?

*) Is het team erg gehecht aan hun huidige manier van werken?

*) Hoe staan ze tegenover de rest van de organisatie? Hebben ze het erg naar hun zin of spelen er problemen?

*) Zijn ze fulltime onderdeel van het team of hebben ze nog andere verplichtingen of teams?

*) Heb je al een product owner?

*) Hoe is de kennis van de PO over agile / scrum? (heeft hij/zij er al mee gewerkt ergens anders, is hij gecertificeerd of heeft hij al heel veel basiskennis)

*) Waarom is juist die persoon gekozen als PO? (vanwege functionele kennis, vanwege de huidige functie, etc.)

*) Is de PO fulltime beschikbaar voor het team?

*) Heb je al een scrum master?

*) Hoe is de kennis van de SM over agile / scrum? (heeft hij/zij er al mee gewerkt ergens anders, is hij gecertificeerd of heeft hij al heel veel basiskennis)

*) Waarom is juist die persoon gekozen als SM? (omdat de persoon sterke kwaliteiten heeft, vanwege de huidige functie, etc.)

*) Is de scrum master fulltime beschikbaar voor het team of heeft hij nog meer teams of heeft hij nog een andere rol / functie naast die van scrum master?

*) Hoeveel support is er vanuit de leiding (BU-manager, managers, teamleiders) voor de transitie naar agile / scrum?

*) Is er voor hun een duidelijk beeld welke gevolgen een dergelijke transitie heeft?

*) Hoe zit het met de overige onderdelen binnen de BU (support, sales, product management, etc.)? Hoe staan die er tegenover?

*) Welke knelpunten verwacht je zelf bij de transitie?

*) Heb je een duidelijk einddoel voor ogen?

De eerste vraag, welk probleem wil je oplossen door met scrum te gaan werken, is om vast te stellen of er bijvoorbeeld volgens scrum gewerkt gaat worden omdat het moet vanuit management, of omdat ze gehoord hebben dat het zo leuk is of is er een probleem waarbij ze denken dat scrum dit op kan lossen. En als het laatste het geval is, wat is dat probleem dan? Soms kom je erachter dat de oplossing op het probleem niet te bereiken is op deze manier.

Hoe isOok is het belangrijk om te weten of bekend is hoe de support voor de transitie is vanuit management. Staat management achter de verandering, geven ze volledige steun, zien ze het belang ervan (ook deels afhankelijk van het antwoord op vraag 1). Als er geen support is of als het niet bekend is of er support is dan is het verstandig om hier actie op te ondernemen.

Als hetHoe is het met het team? Hebben ze er zin in of is het een “moetje”? Spelen er wellicht andere zaken? Als er een binnen een team veel onderlinge problemen zijn of er is veel spanning tussen het team en sales zijn dat zaken om goed in de gaten te houden en af te wegen of hier eerst aandacht voor nodig is.

Als het team bestaat uit veel leden die deels aan Team 1 en deels aan Team Q of Z zijn toegedeeld, begin dan niet met scrum. Een belangrijke voorwaarde is stabiele teams. Breng het werk naar de teams en niet de mensen naar het werk.

Daarnaast toets je organisatorische randvoorwaarden zoals zitten de teamleden bij elkaar en is de ruimte waar ze zitten voorzien van een fysiek scrumbord of een grote monitor die het digitale scrumbord weergeeft. Persoonlijk ben ik, vooral bij een beginnend team, geen voorstander van een digitaal bord. Een fysiek bord blijft overzichtelijker en er voelt niets zo bevredigend dan het oppakken van een papiertje en het verplaatsen naar de DONE lane.

Door met de teamleiders samen deze vragen te doorlopen, ontstaat voor een ieder een duidelijk overzicht wat de situatie is bij zichzelf, bij andere teams en ten opzicht van elkaar. In ieder geval een duidelijk beeld hoe zij de situatie zien. Vergeet niet om de antwoorden op de vragen te toetsen in de praktijk. Ook helpt het stellen van deze vragen bij het laten nadenken over de huidige situatie en welk doel, in dit geval de teamleiders, met de teams willen bereiken. Daarnaast helpt het bij een stukje verwachtingsmanagement. Als er nog geen kennis over scrum aanwezig is, geen scrum master bekend is en geen product owner, dan kan je gerust zeggen dat het transitie traject niet over drie weken is afgerond.

Als je als scrum master nieuw bij een team begint, kun je deze vragen ook, deels, gebruiken.

Hebben jullie nog specifieke zaken die jullie vragen als je met een nieuw traject begint of als scrum master bij een nieuw team start? Ik lees ze graag in de commentaren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *